AKTUALNOŚCI

KONFERENCJE, SEMINARIA I ZJAZDY

CZASOPISMA

Słyszę to popularnonaukowy dwumiesięcznik, wydawany od 1997 roku przez Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu,a od 2016 roku także przez Instytut Narządów Zmysłów. Pismo dedykowane jest przede wszystkim pacjentom z zaburzeniami słuchu i mowy. „Słyszę” to użyteczny poradnik, w którym można znaleźć wiele praktycznych informacji na temat profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji schorzeń otorynolaryngologicznych.

PRODUKTY

NAGRODY

Kliknij na region, aby zobaczyć szczegóły lub przejdź do pełnej listy nagród.

Nagrody PL HOME Placeholder
Nagrody PL HOME

O INSTYTUCIE NARZĄDÓW ZMYSŁÓW